ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα explorenoma.com (εφεξής η «Εταιρεία»). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε το e-shop της Εταιρείας μας, διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του συγκεκριμένου e-shop. Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Γενικοί όροι

 

 • Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι Όροι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και θα θεωρούνται δεσμευτικοί για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μετά την δημοσίευση. Η τυχόν μη εγκυρότητα κάποιου εκ των όρων δεν καταργεί την εγκυρότητα του συνόλου αυτών. Παραγγελίες προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης γίνονται δεκτές μόνο για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα παραγγελίας της επιχείρησης πιστοποιείτε ότι είστε ενήλικας και έχετε το ανώτερο δικαίωμα.
 • Οι χρήστες της ιστοσελίδας explorenoma.com αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί.


Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει στην ιστοσελίδα της όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες, ωστόσο, δεν εγγυάται για τυχόν τυπογραφικά, αριθμητικά ή λάθη απεικόνισης που μπορεί να εμφανιστούν στη ιστοσελίδα καθώς και αν οι απεικονίσεις και περιγραφές των προϊόντων είναι ακριβείς και πλήρεις. Επίσης δε φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας. Είστε υπεύθυνοι για να προστατέψετε το σύστημα σας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας explorenoma.com συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογότυπων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και του λογότυπου explorenoma.com αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «εταιρείας» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα explorenoma.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της «εταιρείας».

Ιστοσελίδες και σύνδεσμοι τρίτων μερών

Η ιστοσελίδα explorenoma.com ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει σε μας. Ομοίως, πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στις ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου μας. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται, για την ακρίβεια, την ενημερότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε ιστοσελίδα τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, δεν σημαίνει ότι η εταιρεία μας εγκρίνει ή συστήνει ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο ή τις ιστοσελίδες των τρίτων.

Προσωπικά δεδομένα

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το explorenoma.com διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα( Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Μπορείτε να μην δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση όμως που θέλετε να προβείτε σε αγορά προϊόντος θα πρέπει να μας δώσετε τα παρακάτω στοιχεία: όνομα και επίθετο, το προσωπικό σας email, όνομα και κωδικό χρήστη, την πλήρη διεύθυνση σας, ένα σταθερό ή κινητό τηλέφωνο καθώς και ΑΦΜ και ΔΟΥ αν πρόκειται να κοπεί τιμολόγιο. Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή της παραγγελίας καθώς και για λόγους ενημέρωσης νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιθυμεί την διαγραφή των δεδομένων που έχει καταχωρήσει στην ιστοσελίδα την Noma, μπορεί να στείλει το αίτημα του στο info@explorenoma.com.

Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που υπόκεινται στην προστασία προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την ιστοσελίδα της εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μέσω των κοινωνικών δικτύων (social media) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η εταιρεία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές.

Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου. Η εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αρχειοθετεί ηλεκτρονικά στοιχεία πιστωτικών καρτών (αριθμό, όνομα κατόχου, ημερ. λήξης, CVV) ή κωδικούς και όνομα χρήστη PayPal. Αυτά καταχωρούνται από τον χρήστη της κάρτας ή του λογαριασμού για το Paypal στα ίδια τα site των παραπάνω, με τη μέθοδο του redirect (ανακατεύθυνση). Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Τράπεζα ή το PayPal, οι χρήστες επιστρέφουν στο κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελιοληψίας.

Επιστροφή Προϊόντων, Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση αλλοιωμένου προϊόντος, ως προς το περιεχόμενο του, ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του αλλοιωμένου προϊόντος με νέο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής και της νέας αποστολής επιβαρύνουν την εταιρεία. Βασική προϋπόθεση η έγκαιρη ενημέρωση της εταιρείας μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και η επιστροφή με συνεργάτη μεταφορών που συνεργάζεται η εταιρεία.
Εξαιρείται από το ποσό επιστροφής το κόστος των μεταφορικών για την αποστολή των προϊόντων, καθώς επίσης ο πελάτης επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο καθώς και όλα τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα στην έδρα της εταιρείας μας. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των προϊόντων.

Ακύρωση παραγγελίας

Η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να αρνηθεί να προχωρήσει στην διαδικασία αποστολής μιας παραγγελίας, κατά την κρίση της, υπό τον όρο της πλήρους επιστροφής του ποσού που τυχόν πληρώθηκε. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα από το explorenoma.com διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), το Ελληνικό Δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα( Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Μπορείτε να μην δώσετε καμία προσωπική πληροφορία αν απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση όμως που θέλετε να προβείτε σε αγορά προϊόντος θα πρέπει να μας δώσετε τα παρακάτω στοιχεία: όνομα και επίθετο, το προσωπικό σας email, όνομα και κωδικό χρήστη, την πλήρη διεύθυνση σας, ένα σταθερό ή κινητό τηλέφωνο καθώς και ΑΦΜ και ΔΟΥ αν πρόκειται να κοπεί τιμολόγιο. Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την αποστολή της παραγγελίας καθώς και για λόγους ενημέρωσης νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Με την εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που υπόκεινται στην προστασία προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου ή απευθύνετε προς την ιστοσελίδα της εταιρείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή μέσω των κοινωνικών δικτύων (social media) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, η εταιρεία μας θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Η Εταιρεία μας είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της προώθησης των προϊόντων που προσφέρει μέσω διαδικτύου. Η εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αρχειοθετεί ηλεκτρονικά στοιχεία πιστωτικών καρτών (αριθμό, όνομα κατόχου, ημερ. λήξης, CVV) ή κωδικούς και όνομα χρήστη PayPal. Αυτά καταχωρούνται από τον χρήστη της κάρτας ή του λογαριασμού για το Paypal στα ίδια τα site των παραπάνω, με τη μέθοδο του redirect (ανακατεύθυνση). Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Τράπεζα ή το PayPal, οι χρήστες επιστρέφουν στο κατάστημα για την ολοκλήρωση της παραγγελιοληψίας.

Πολιτική cookies

Η ιστοσελίδα μας explorenoma.com χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών της, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες γι αυτούς. Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies), επιτρέπει στην εταιρεία να αναγνωρίζει και να μετράει τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθεί την επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων του site για τη συνολική βελτίωση του περιεχόμενου στην πλοήγηση τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών ενός site και είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των επισκεπτών. Δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου του προσωπικού του υπολογιστή.
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα cookies στο (www.allaboutcookies.org). Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία τους από τις ρυθμίσεις του browser του.

Τρόποι πληρωμής

 • Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν ή κατά την παράδοση των προϊόντων και μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 • Με αντικαταβολή, κατά την παράδοση των προϊόντων με επιπλέον 1,5€ χρέωση αντικαταβολής. Εκτός Αττικής η αντικαταβολή δεν υποστηρίζεται.
 • Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Eurobank, με προστασία συναλλαγών, η οποία υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.
 • Πληρωμή με μετρητά ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα στο κατάστημα
 • Με Payment link σε περίπτωση που η παραγγελία γίνει τηλεφωνικά και ο πελάτης θέλει να εξοφλήσει την παραγγελία του πιστωτική κάρτα.
 • Κατάθεση / έμβασμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας. (Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 3 ημερών η παραγγελία απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα του explorenoma.com)

Η διαδικασία για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας είναι η εξής:

 • Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας επιλέγετε ως τρόπο πληρωμής “Τραπεζική Κατάθεση”.
 • Αφου επιλέξετε «Αποστολή Παραγγελίας», η παραγγελία ολοκληρώνεται και εμφανίζεται ο τραπεζικός λογαριασμός της τράπεζας (Eurobank) στον οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάθεση.
 • Για αιτιολογία κατάθεσης βάζετε πάντα τον αριθμό της παραγγελίας σας και το ονοματεπώνυμό σας.
 • Όταν η κατάθεση γίνεται από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα Ελληνική ή ξένη, τα τυχόν έξοδα της συναλλαγής επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη και σε καμία περίπτωση το explorenoma.com
 • Για να αποφύγετε τυχόν επιπλέον χρεώσεις καταθέστε το χρηματικό ποσό απευθείας στη συνεργαζόμενη τράπεζα (Eurobank ή Πειραιώς)

Παραγγελία / Παράδοση Προϊόντων / Έξοδα Αποστολής

Για όλες της πληροφορίες πατήστε εδώ