Μαγειρευτή τροφή για σκύλους με Αρνί
Μαγειρευτό φαγητό σκύλου με αρνί
Μαγειρευτό φαγητό για σκύλους με αρνί
Cooked Lamb & Rice meal for Dogs

The freshly-cooked Lamb & Rice meal with food-grade ingredients, suitable for long-term feeding. Slightly cooked to preserve all nutrients. Greek ground lamb, Greek parboiled rice, veggies, and cod liver oil give special taste that most dogs will love.

*All Noma foods contain an essential minerals and vitamins premix designed by animal nutritionists exclusively for Noma recipes to ensure balance among different batches.

Parboiled Rice, Carrots, Spinach, Butternut Squash, Lamb Liver, Flaxseed Oil, Cod Liver Oil, Rosemary, Nutrition Blend

Calorie Content per 100g 196, Crude Protein 13,3%, Crude Fat 10,8%, Crude Fiber 2,0%, Moisture 62%, Ca/P 1,6:1