Μαγειρευτό φαγητό για γάτες με κοτόπουλο
Μαγειρευτό φαγητό για γάτες με κοτόπουλο
Cooked food for Cats with Chicken

Cooked food for cats with Greek Chicken breast & thighs (92%) and veggies. Taurine, Choline and all-important minerals and vitamins are being added with the Noma nutritional blend created by animal nutritionists, specifically for our recipes. Vacuum sealed 85gr.

Ground Chicken, Chicken Liver, Carrots, Spinach, Hemp Seeds, Flaxseed Oil, Nutrition Blend

Calorie Content per Kg 1760, Crude Protein 19,2%, Crude Fat 8,8%, Crude Fiber 0,5%, Moisture 67%, Ca/P 1,2:1