Μαγειρευτή τροφή σκύλου με Βουβάλι
Μαγειρευτό φαγητό σκύλου με βουβάλι
Μαγειρευτό φαγητό για σκύλους με βουβάλι
Cooked Buffalo & Quinoa meal for Dogs

Freshly-cooked Buffalo & Quinoa meal for Dogs suitable for human consumption and long-term feeding. Buffalo meat is known for its hypoallergenic action and great nutrients bioavailability. Low-fat, high protein rich in vitamins B6, B12 and D, calcium, potassium, coenzyme Q10 and omega-3 fatty acids for healthy skin & coat.

*All Noma foods contain an essential minerals and vitamins premix designed by animal nutritionists exclusively for Noma recipes ensure balance among different batches.

Ground Buffalo, Oatmeal, Broccoli, Carrots, Quinoa, Hemp Seeds, Parsley, Flaxseed Oil, Nutrition Blend

Calorie content per 100g 171, Crude Protein 13,6%, Crude Fat 6,1%, Crude Fiber 2,4%, Moisture 68%, Ca/P 1,2:1