Μαγειρευτή τροφή σκύλου με μοσχάρι
Μαγειρευτό φαγητό για σκύλους με μοσχάρι
Μαγειρευτό φαγητό σκύλου με μοσχάρι
Cooked Beef & Oats meal for Dogs

The freshly-cooked Beef & Oats meal with food-grade ingredients. A high-calorie diet, great source of protein, fatty acids, minerals and vitamins providing healthy skin, coat, joints and muscles. The beef meal is one of the most devoured recipes!

*All Noma foods contain an essential minerals and vitamins premix designed by animal nutritionists exclusively for Noma recipes to ensure balance among different batches.

Visit FAQ section for more information

Ground Beef, Oatmeal, Carrots, Broccoli, Sweet Potatoes, Beef Liver, Cod Liver Oil, Flaxseed Oil, Turmeric, Nutrition Blend

Calorie Content per Kg 190, Crude Protein 11,3% min, Crude Fat 9,2% min, Crude Fiber 1,4%, Moisture 67% max, Ca/P 1,5:1